Lifetime Warranty

Voorwaarden

Onze Lifetime Warranty geeft ons vertrouwen weer in de hoogwaardige kwaliteit van het ontwerp, de techniek, het product en de productprestaties.

Wij geven Lifetime Warranty.
Dit geeft ons vertrouwen weer in de hoogwaardige kwaliteit van het ontwerp, de techniek, het product en de productprestaties. Wij garanderen dat dit product vervaardigd is overeenkomstig de actuele Europese veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen die op dit product van toepassing zijn, en dat dit product op het moment van aanschaf vrij is van materiaal- en constructiefouten. Onder de hierin vermelde voorwaarden kan deze garantie worden ingeroepen door de eerste eindgebruiker in de landen waar dit product verkocht wordt door een dochterfirma van de Dorel Group of door een erkende dealer of erkende detailhandelaar.

Onze Lifetime Warranty omvat gebreken aan onze autostoelen, kinderwagens en/of kinderwagenbakken met betrekking tot de gebruikte materialen en de constructie bij gebruik onder normale omstandigheden en overeenkomstig onze handleiding, voor de eerste eindgebruiker na registratie op onze website binnen 3 maanden na aankoop. Voor een reparatieverzoek of een verzoek om reserveonderdelen uit hoofde van deze garantie dient u een aankoopbewijs en uw persoonlijke Lifetime Warranty certificaat, welke u ontvangt na registratie, te overleggen. Bewaar uw persoonlijk certificaat en aankoopbewijs gedurende de gehele periode dat u het product gebruikt.

Onze Lifetime Warranty geldt niet voor gebreken die veroorzaakt worden door normale slijtage, schade veroorzaakt door ongevallen, verkeerd gebruik, nalatigheid, brand, contact met vloeistoffen of andere externe oorzaken, schade die het gevolg is van het niet naleven van de handleiding, schade veroorzaakt door gebruik in combinatie met een ander product, schade die veroorzaakt wordt door onderhoud uitgevoerd door iemand die niet door ons is goedgekeurd, of wanneer het product is gestolen of wanneer een label of identificatienummer van het product werd verwijderd of gewijzigd. Voorbeelden van normale slijtage zijn versleten wielen en slijtage van textiel door regelmatig gebruik en de natuurlijke verbleking van kleuren en materialen door de normale veroudering van het product.


Lifetime Warranty
Om aanspraak te maken op onze Lifetime Warranty dien je de autostoel, kinderwagen en/of kinderwagenbak binnen 3 maanden na aankoop te registreren op onze website. Om te registreren dien je het aankoopbewijs, verkregen via een authorized dealer of winkelier, te uploaden.

Wat u kunt doen in geval van gebreken
Mocht zich een probleem of gebrek voordoen, dan is de door ons erkende dealer of detailhandelaar uw eerste aanspreekpunt. Onze Lifetime Warranty wordt door hen erkend(1). U dient een aankoopbewijs en uw persoonlijk Lifetime Warranty certificaat te overleggen. Het is het eenvoudigst wanneer u uw serviceverzoek vooraf door ons laat goedkeuren. Wanneer u een claim indient die geldig is onder deze garantie, is het mogelijk dat we u vragen uw product terug te sturen naar de door ons erkende dealer of detailhandelaar of het product naar ons op te sturen in overeenstemming met onze instructies. Wij zullen de kosten voor de verzending en terugzending betalen indien alle instructies nageleefd worden. Schade en/of gebreken die niet gedekt worden door onze garantie noch door de wettelijke rechten van de consument en/of schade en/of defecten met betrekking tot het product die niet gedekt worden door onze garantie kunnen behandeld worden tegen betaling van een redelijke vergoeding.


Consumentenrechten
Een consument heeft wettelijke rechten in overeenstemming met de van toepassing zijnde consumentenwetgeving, die van land tot land kan verschillen. De rechten van de consument onder de van toepassing zijnde nationale wetgeving worden door deze garantie niet aangetast.

Deze garantie wordt verstrekt door Dorel Netherlands. We zijn geregistreerd in Nederland onder bedrijfsnummer 17060920. Ons bedrijfsadres is Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Nederland, en ons postadres is Postbus 6071, 5700 ET Helmond, Nederland.

De namen en de adressen van andere bedrijven van de Dorel Group kunnen teruggevonden worden op de laatste pagina van deze handleiding en op onze website voor het betreffende merk.

(1) Producten die gekocht zijn van wederverkopers of leveranciers die het etiket of het identificatienummer hebben gewijzigd of verwijderd, worden als niet-toegelaten producten beschouwd. Producten die gekocht zijn van niet erkende wederverkoper worden ook als niet-toegelaten producten beschouwd. Op de desbetreffende producten is geen garantie van toepassing, aangezien de echtheid van die producten niet kan worden vastgesteld.

Select your language