Veelgestelde vragen

Belangrijkste veelgestelde vragen over i-Size

 

1. Wat is i-Size?

i-Size (ook bekend als UN-wetgeving - R129) is de nieuwste norm voor maximale autoveiligheid voor kinderen. Terwijl kinderautostoeltjes die aan ECE R44/04 voldoen een grote veiligheid bieden, brengt i-Size deze op een hoger niveau. Behalve voor verbeterde veiligheid kunnen ouders met i-Size ook het juiste product kiezen. De volgende pijlers onderscheiden i-Size van ECE R44/04:

- Verbeterde bescherming:

Allernieuwste Q-dummy's en prestatiecriteria gebruiken

Achterwaarts gericht tot 15 maanden

Verbeterde bescherming tegen zijdelingse botsingen

- Betere aanpassing aan het kind:

Classificatie op basis van de grootte van het kind (cm) in plaats van het gewicht (kg)

- Betere compatibiliteit met auto’s:

Isofix-oplossingen Betere compatibiliteit met elke auto.

 

2. Waarom is i-Size ontwikkeld?

i-Size is ontwikkeld om de veiligheid van kinderen tijdens het reizen in een auto te vergroten. De technische knowhow evolueert elke dag, wat inhoudt dat testprotocollen geavanceerder worden. De huidige ECE R44/04-wetgeving biedt geen prestatienorm voor zijdelingse botsingen, i-Size doet dat wel.

Ouders kunnen met i-Size ook het juiste autostoeltje kiezen:

- Groepsclassificering binnen i-Size is gebaseerd op lengte (cm) en niet op gewicht (kg) zoals ECE R44/04.

- Dankzij een intensieve samenwerking tussen de branche voor kinderautostoeltjes en de autobranche resulteren i-Size-autostoeltjes in betere montage in de meeste auto’s.

 

3. Waarom ondersteunt Maxi-Cosi de nieuwe i-Size-wetgeving?

We ondersteunen de nieuwe i-Size-wetgeving omdat we denken dat de voor i-Size goedgekeurde kinderautostoeltjes nog veiliger zijn dan de door ECE R44-04 goedgekeurde kinderautostoeltjes. Dankzij deze nieuwe wetgeving wordt het veiligheidsniveau voor kinderen die in auto’s worden vervoerd verder verhoogd.

 

4. Welke leeftijdsgroepen vallen onder i-Size?

De introductie van i-Size bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase van i-Size vielen hier alleen de babyautostoeltjes (Gr 0+) en peuterautostoeltjes (Gr 1) onder. Deze wetgeving werd in 2013 ingevoerd.

Tijdens de zomer van 2017 komt de tweede fase van i-Size aan de orde. Dit is een belangrijke stap omdat de i-Size-veiligheid voor het eerst ook op kinderautostoeltjes (Gr 2/3) van toepassing zijn.

 

5. Vanaf wanneer is de i-Size-wetgeving van kracht? Wat zijn de verschillende fasen van i-Size?

De ontwikkeling van de i-Size-wetgeving is een voortdurend proces en bestaat uit drie fasen.

- Fase 1: van kracht vanaf de zomer van 2013:

is van toepassing op de babyautostoeltjes (Gr 0+) en peuterautostoeltjes (Gr 1)

- Fase 2: wordt van kracht in de zomer van 2017:

wordt van toepassing op kinderautostoeltjes (Gr 2/3) – 100 tot 135 cm

- Fase 3: introductiedatum onbekend (wordt waarschijnlijk 2018-2019):

wordt van toepassing op de met een gordel geïnstalleerde babyautostoeltjes (Gr 0+) en peuterautostoeltjes (Gr 1).

 

6. Wat betekent i-Size voor de babyautostoeltjes (Gr 0+) en peuterautostoeltjes (Gr 1)? (Fase 1 van i-Size)

Fase 1 van i-Size is van kracht vanaf juli 2013 en is alleen van toepassing op de babyautostoeltjes (Gr 0+) en peuterautostoeltjes (Gr 1). Terwijl ECE R44/04-autostoeltjes een goede veiligheid bieden, brengen i-Size-autostoeltjes deze op een hoger niveau:

- Verbeterde bescherming bij grotere krachten voor zijdelingse en frontale botsingen en een veel betere bescherming voor hoofd en nek.

- Achterwaarts gericht reizen verplicht tot 15 maanden oud.

- i-Size vereist het gebruik van ISOFIX, wat het risico van onjuiste installatie aanzienlijk vermindert (vergeleken met autostoeltjes die met de gordel worden bevestigd).

- Betere montage in ISOFIX-auto’s

- Leeftijdsgroepen gedefinieerd op lengte (cm), niet op gewicht (kg).

 

7. 7. Wat betekent i-Size voor kinderautostoeltjes (Gr 2/3)? (Fase 2 van i-Size)

 

Alle European kinderautostoeltjes voldoen momenteel aan ECE R44/04. Zodra fase 2 van i-Size van kracht wordt (in de zomer van 2017), is het ook mogelijk om i-Size-kinderautostoeltjes voor kinderen boven de 100 cm te krijgen.

Net als bij fase 1 van i-Size zijn de tests en criteria in vergelijking tot ECE R44/04 aanzienlijk verbeterd door nauwkeuriger dummy's te gebruiken en het testen van zijdelingse botsingen aan de bestaande tests voor frontale botsingen toe te voegen.

Daarnaast is de classificatie van de autostoeltjes gewijzigd van kilogrammen naar centimeters. Ouders weten vaak beter hoe groot hun kind is ten opzichte van hoe zwaar hun kind is en daarom is het waarschijnlijker dat zij het juiste autostoeltje kiezen.

Een andere verbetering van R129 boven R44/04 is de betere montage in auto’s dankzij overeenkomsten tussen autostoelfabrikanten en voertuigfabrikanten.

Voor het gebruik ISOFIX-verankeringspunten zijn er geen wijzigingen. Autostoeltjes voor kinderen van 100 tot 150 cm kunnen ISOFIX-verankeringspunten voor het installeren gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Wanneer fase 2 van R129 van kracht is (zomer 2017), wordt de bestaande R44/04-wetgeving voor deze producten niet beëindigd maar beide wetgevingen blijven naast elkaar bestaan. Het resultaat hiervan is dat klanten mogelijk de nieuwste en hoogste norm voor autostoeltjes in Europa kiezen. Fase 2 van i-Size staat niet toe dat autostoelverhogers zonder rugleuning worden verkocht. Alle i-Size-autostoeltjes van het type verhoger die na de zomer van 2017 worden verkocht, moeten een rugleuning hebben.

Afhankelijk van het land definieert de nationale wetgeving nog steeds of een kind tot 135 of 150 cm in een autostoeltje moet zitten. Dit gaat niet veranderen.

 

8. Waarom is het veiliger om een baby/peuter achterwaarts gericht dan voorwaarts gericht te vervoeren?

De nek van een kind wordt sterker naarmate hij/zij ouder wordt, niet wanneer hij/zij een bepaald gewicht bereikt. Tot 15 maanden is nek van de baby nog niet genoeg ontwikkeld om de plotselinge kracht van een gemiddelde voorwaartse botsing op te vangen omdat het hoofd relatief zwaar is. De zware druk op de nek van de baby kan tot ernstig nekletsel leiden. Als het kind achterwaarts gericht reist, worden de krachten van een voorwaartse botsing beter en over een groter deel van het lichaam van de baby verdeeld, waardoor er minder druk op het hoofd en de nek wordt uitgeoefend.

 

9. Wat zijn i-Size-auto's? En wat hebben zij voor invloed op het bevestigen van autostoeltjes in auto's (autotypelijsten)?

i-Size-auto's zijn auto's die aan alle benodigde specificaties voldoen om een i-Size-autostoeltje correct geïnstalleerd te krijgen. Vanaf juli 2013 kan de autobranche hun auto’s volgens de i-Size-norm goedkeuren. i-Size is echter niet verplicht voor autofabrikanten terwijl ISOFIX dat wel is.

Een van de voordelen van de i-Size-wetgeving is dat zowel de branche voor kinderautostoeltjes als de autobranche betrokken zijn. Het resultaat is dat de afstemming tussen autostoeltjes en auto’s verder wordt verbeterd: Alle i-Size-autostoeltjes zullen in alle i-Size-auto's passen. i-Size-autostoeltjes kunnen ook in auto's met ISOFIX-standen worden gebruikt en je kunt de afstemming in de compatibiliteitslijst (autotypelijst) raadplegen.

 

 

10. Kan ik een voor i-Size goedgekeurd autostoeltje in mijn ISOFIX-auto gebruiken?

Het overgrote deel van de met ISOFIX uitgeruste auto’s zijn geschikt voor een i-Size-autostoeltje. i-Size-autostoeltjes waren altijd bedoeld om achterwaarts compatibel met ISOFIX-auto’s te zijn. We raden echter sterk aan om dit vooraf met je winkelpersoneel of online te controleren door onze autotypelijst te gebruiken.

 

11. Waarom de naam i-Size?

Apparaten met het voorvoegsel 'i-' worden in het algemeen beschouwd als intelligent, praktisch en goed doordacht. Dit zijn de kenmerken van deze nieuwe veiligheidsnorm. Het woord Size verschijnt in de naam omdat een kinderbevestigingssysteem op basis van lengte in plaats van leeftijd of gewicht wordt gekozen.

 

12. Wat zijn Q-dummy's?

Q-dummy's zijn de allernieuwste dummy's die in botslaboratoria worden gebruikt. In vergelijking met de vorige generatie van P-dummy's kunnen botstestresultaten veel nauwkeuriger worden gemeten.

Een heel belangrijke verbetering in de Q-dummy's is het gebruik van sensoren in de lichaamsdelen van de buik. De impact op de buik is voorheen niet nauwkeurig gemeten omdat botsdummy's dat niet konden.

Vanaf januari 2017 worden alle nieuw goedgekeurde i-Size-producten getest met Q-dummy's.

 

13. Kan ik de huidige ECE R44/04-autostoeltjes blijven gebruiken?

Ja, je kunt dat. i-Size loopt parallel aan de huidige veiligheidsregelgeving ECE R44/04. Autostoeltjes die aan ECE R44/04 voldoen, kunnen nog steeds worden gebruikt totdat anderszins wordt besloten.

 

14.  Is i-Size een nieuwe regelgeving of wetgeving (wet)? Vervangt het de huidige ECE R44/04-wetgeving?

i-Size wordt ingevoerd als een nieuwe wetgeving naast de huidige ECE R44/04-wetgeving. Dit betekent dat nieuwe autostoeltjes voorlopig nog als ECE R44/04 kunnen worden goedgekeurd en dat consumenten de ECE R44/04-producten kunnen blijven gebruiken.

Zowel i-Size als ECE R44 zijn wetten. Dit houdt in dat fabrikanten zoals Maxi-Cosi ervoor kunnen kiezen om i-Size- en/of ECE R44/04-autostoeltjes te maken. Ook consumenten hebben de keuze uit een i-Size-autostoeltje (meest veilig) of een ECE R44/04-autostoeltje (veilig).

 

15. Wie was er betrokken bij het opstellen van de i-Size-wetgeving?

Er is door de Europese Unie een multidisciplinaire taskforce opgezet om de i-Size-wetgeving te creëren. Alle onderstaande partijen waren betrokken:

- Dorel Juvenile Europe

- Britax-Römer

- UTAC

- CLEPA

- ANEC

- TRL

- OICA

- Europese Commissie

Dorel Juvenile (Europe) is de holding van Maxi-Cosi. Als toonaangevende fabrikant van kinderautostoeltjes met jarenlange ervaring beschikt Dorel Juvenile over een geavanceerd Technical Centre in Frankrijk. Dit centrum beschikt over alles wat nodig is voor het bedenken, bouwen en testen van autostoeltjes in een moderne, allernieuwste faciliteit. Vanwege deze faciliteit en onze ervaring en expertise op het gebied van het ontwerpen en produceren van kinderautostoeltjes is Dorel Juvenile door de UNECE ingeschakeld om mee te werken aan het ontwikkelen en opstellen van de nieuwe i-Size-norm.

 

16. Wat is het effect van airbags aan de zijkant op langer achterwaarts gericht reizen?

Airbags aan de zijkant hebben geen negatief effect op kinderbevestigingssystemen, ook niet als deze achterwaarts gericht zijn geïnstalleerd. In sommige maar niet alle gevallen van een zijdelingse botsing biedt de airbag aan de zijkant extra veiligheid voor het kind. Het effect van airbags aan de zijkant is altijd hetzelfde, of het kind nu voorwaarts of achterwaarts gericht reist.

Airbags aan de voorzijde hebben wel een negatief effect op de veiligheid van kinderen die achterwaarts worden gericht. Daarom moeten airbags aan de voorzijde altijd worden uitgeschakeld als het kind achterwaarts gericht op de passagiersstoel reist.

 

17. Langer achterwaarts gericht reizen is veiliger. Betekent dit dat de huidige ECE R44/04-autostoeltjes zoals Pearl of Axiss niet meer veilig zijn?

Nee, alle autostoeltjes van Maxi-Cosi zijn veilig en voldoen aan alle huidige veiligheidsnormen en -vereisten. Deze producten zijn ook getest door onafhankelijke testinstituten zoals STIWA, ADAC, ANWB, ÖAMTC en TCS. Bij veel van deze tests wordt ook gekeken naar zijdelingse botsingen.

Daarnaast heeft Maxi-Cosi een geavanceerd Technical Center opgezet in Frankrijk waar ook een botsslee voor botsproeven staat opgesteld. Alle producten worden in dit centrum uitgebreid door Dorel getest op veiligheid, onder andere bij frontale en zijdelingse botsingen en verkeerd gebruik.

De huidige R44/04-autostoeltjes zijn absoluut veilig terwijl de nieuwere i-Size-autostoeltjes, waarin achterwaarts gericht langer mogelijk is, nog veiliger kunnen worden genoemd.

 

18. Waarom schrijft de wetgeving geen minimale lengte voor achterwaarts gericht reizen maar de leeftijd van 15 maanden in plaats daarvan voor?

Dit is omdat uit onderzoek is gebleken dat de nek bij een kind van gemiddeld 15 maanden genoeg is ontwikkeld om de krachten van een voorwaartse botsing op te vangen. Dit is gebaseerd op de leeftijd van het kind en niet op de lengte.

Hoewel kinderen tot ten minste 15 maanden achterwaarts gericht vervoerd moeten worden, raadt Maxi-Cosi aan om dit zo lang mogelijk te blijven doen.

 

19. Waarom achterwaarts gericht tot ten minste 15 maanden? Waarom niet tot 4 jaar?

i-Size-wetgeving schrijft voor dat er tot minimaal 15 maanden in achterwaartse rijrichting moet worden gereisd omdat de nek van de baby nog niet genoeg is ontwikkeld om de plotselinge kracht van een gemiddelde voorwaartse botsing op te vangen omdat het hoofd relatief zwaar is.

Vanaf 15 maanden is de nek voldoende ontwikkeld en kan daardoor de krachten bij een voorwaartse botsing beter opvangen. De grootste sprong in het verbeteren van de veiligheid kan worden bereikt door het achterwaarts gericht reizen te verlengen tot 15 maanden (in vergelijking met 9 maanden in veel gevallen).

Los daarvan is het belangrijk om te weten dat Maxi-Cosi sterk aanraadt autostoeltjes zo lang mogelijk in een achterwaarts gerichte stand te gebruiken. Met veel van de nieuwste autostoeltjes van Maxi-Cosi kan tot 4 jaar achterwaarts gericht worden gereisd.

 

20. Waarom is langer achterwaarts gericht reizen in Scandinavië gebruikelijker dan in de rest van Europa?

Dit komt hoofdzakelijk door culturele verschillen. In Scandinavische landen is het veiligheidsniveau een cruciale factor. Vergeleken met Scandinavië hechten andere Europese landen ook aan andere elementen zoals comfort en gebruiksgemak

Scandinavische mensen rijden ook vaak in grotere auto’s wat inhoud dat ze meer ruimte hebben om achterwaarts gerichte oplossingen te installeren.

 

21. Wat gaat Maxi-Cosi doen om langer achterwaarts gericht reizen mogelijk te maken?

Maxi-Cosi is zeer actief betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe i-Size-wetgeving. Alle fabrikanten zijn in de toekomst verplicht om het langer achterwaarts gericht reizen met hun producten mogelijk te maken.

Tegelijkertijd werken de productontwikkelingsteams aan oplossingen waarmee langer achterwaarts gericht kan worden gereisd.

 

22. Terwijl ECE R44/04 gewicht gebruikt, gebruikt i-Size lengte als de referentie om leeftijdsgroepen voor autostoeltjes te wijzigen. Waarom wordt de leeftijd van een kind niet gebruikt?

De leeftijd van een kind lijkt misschien de eenvoudigste oplossing maar is dat niet omdat kinderen van dezelfde leeftijd aanzienlijk in lengte (klein/groot) en gewicht (licht/zwaar) verschillen. Het is bekend dat kinderen verschillend kunnen groeien omdat ze op verschillende momenten groeispurts hebben.

Lengte is de belangrijkste noemer omdat hieruit het best blijkt of een kind in een stoeltje past en wanneer een ouder naar het volgende autostoeltje moet overstappen. Leeftijd en gewicht kunnen als een secundaire indicatie worden gebruikt.

Het is voor ouders ook eenvoudiger omdat ze de lengte van hun kind beter kennen dan het gewicht. De reden hiervoor is dat lengte ook voor kledingmaten wordt gebruikt.

 

23. Wat is ISOFIX?

ISOFIX is een internationaal gestandaardiseerd bevestigingssysteem dat een veilige, eenvoudige en snelle manier biedt om zonder autogordel een kinderautostoeltje te installeren. De naam ISOFIX staat voor ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) plus FIX (fixatie/bevestiging). ISOFIX-autostoeltjes maken gebruik van twee standaard bevestigingspunten in de stoel van de auto, plus een antirotatiemiddel zodat het stoeltje niet voorover kan kantelen. Dit kan een steunpoot of een bevestigingsband zijn.

Vanaf 2006 zijn de meeste nieuwe auto's voorzien van ISOFIX en een verankeringspunt voor een bevestigingsband aan de bovenzijde. Een groot aantal automerken die vóór 2006 zijn gebouwd, zijn ook uitgerust met ISOFIX.

 

24. Waarom stappen ouders momenteel te vroeg over op een groter stoeltje?

Er zijn verschillende redenen waarom ouders te snel neigen naar het overstappen van achterwaarts op voorwaarts gericht reizen:

- Hierdoor kan de baby beter met andere passagiers contact maken. Een veelvoorkomend misverstand is dat de limiet van 9 kg voor voorwaarts gericht reizen vaak ten onrechte als 9 maanden wordt geïnterpreteerd.

- Ze denken dat het kind het autostoeltje is ontgroeid zodra de voeten van het kind eruit steken. Pas als het hoofd van de baby boven de kuip uitkomt, is het tijd om over te gaan op het volgende autostoeltje.

Door aanbevelingen voor het type stoeltje op een specifieke lichaamslengte van het kind (en niet het gewicht) te baseren, wordt voorkomen dat de verleiding groot wordt om voortijdig een opvolgend stoeltje te gebruiken en naar voorwaarts gericht reizen over te stappen.